Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 24 2015

jjasmine
Najpiękniejszy rodzaj szczęścia to ten, w którym czujesz, że wszystko jest tak, jak powinno. Nie chodzi o wielkie, niesamowite wydarzenia, które zmieniają twoje życie o 180 stopni, tylko o spokój ducha, o zasypianie z poczuciem, że twoje jutro jest bezpieczne, a wszystkie sprawy są poukładane.
— Marta Kostrzyńska
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viabezsenna bezsenna
jjasmine
5346 c7eb
Reposted fromrol rol viabezsenna bezsenna
jjasmine
Nie analizuj, nie wymyślaj, nie układaj scenariuszy w swojej zapracowanej głowie, żyj chwilą, bądź tu i teraz, a przede wszystkim przestań się bać. Zasługujesz na to, żeby w końcu zacząć żyć.
Reposted frombezsenna bezsenna
7683 2f93
jjasmine
6878 0bfd
1200 883a 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viatractable tractable
jjasmine
0121 4794
Reposted fromtractable tractable viaMerlinka Merlinka

February 23 2015

jjasmine
jjasmine
3290 2e4f
Reposted fromprolove prolove viatobecontinued tobecontinued
jjasmine
5659 5ebc
Reposted fromscorpix scorpix viatobecontinued tobecontinued
jjasmine
3705 3855
Reposted fromkarmacoma karmacoma viatobecontinued tobecontinued
jjasmine
Najpiękniejszy rodzaj szczęścia to ten, w którym czujesz, że wszystko jest tak, jak powinno. Nie chodzi o wielkie, niesamowite wydarzenia, które zmieniają twoje życie o 180 stopni, tylko o spokój ducha, o zasypianie z poczuciem, że twoje jutro jest bezpieczne, a wszystkie sprawy są poukładane.
— Marta Kostrzyńska
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaretro-girl retro-girl
jjasmine
4147 2b5e
Reposted fromjustMeee justMeee viainvincible invincible

February 22 2015

jjasmine
1644 2167
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome viasoeasy soeasy
jjasmine
9708 6bdd 500
Beata Tyszkiewicz
Reposted fromroxanne roxanne vianattaly nattaly
jjasmine
7702 a5f7
Reposted fromthetemple thetemple vianattaly nattaly
jjasmine
0122 2abd 500
Reposted fromwerterowska werterowska vianattaly nattaly
jjasmine
0396 397b
Reposted fromnexxt nexxt vianattaly nattaly
jjasmine
Reposted fromgreensky greensky vianattaly nattaly
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl